top of page

SPECIALE  I  STRAFFERET

Advokatfirmaet har strafferet som speciale. Arbejdet som forsvarsadvokater er firmaets spidskompetence.


Det gode råd er: Søg bistand straks, hvis situationen opstår.


Hvis en person bliver sigtet af politiet for et strafbart forhold, bør vedkommende straks søge bistand hos en forsvarsadvokat. Jo før, jo bedre. Meget kan løses i den indledende fase.


Den sigtede bør eksempelvis have sin forsvarer med som bisidder lige fra de første afhøringer hos politiet. Den sigtede vil nemlig ofte føle sig under et stærkt nervepres – uanset om han mener sig uskyldig eller ej. Han kender ikke sine rettigheder og pligter – straffeloven og retsplejeloven er ikke lette at overskue. Og den sigtede vil have svært ved at udtrykke sin mening helt præcist. Det juridiske sprog er ikke nemt, og det kræver kendskab og øvelse at forstå, om det politiet skriver ned i sin rapport nu også helt præcist er det, som den sigtede egentlig mener. Forsvareren kan sikre, at der ikke opstår misforståelser.


Det siger sig selv, at forsvareren bistår i alle retsmøder. Det er forsvarerens opgave at prøve at gøre den tid, som en sigtet evt. er i varetægtsfængsel, så kortvarig som mulig, og at undgå isolation under fængslingen, når tungtvejende hensyn til efterforskningen ikke længere kan begrunde det.


Og forsvareren bistår naturligvis også med selve retssagen for at opnå det for sigtede/tiltalte gunstigst mulige resultat.


Det er vigtigt, at forsvareren fra først til sidst arbejder hurtigt og grundigt samt tager initiativ til efterforskning, som kan tjene den sigtedes interesser. Det er ikke nok blot at afvente, hvad politiet foretager sig.


Det er også vigtigt, at forsvareren og den sigtede ”taler samme sprog”, så man forstår hinanden. Hyppig kontakt og samtaler fremmer forståelsen og tilliden. Under en evt. varetægtsfængsling er hyppige fængselsbesøg en selvfølge. Det er også vigtigt, at sigtedes ægtefælle, kæreste eller familie bliver informeret, om hvad der sker med den sigtede, i det omfang dette er muligt af hensyn til efterforskningen og ifølge reglerne i øvrigt.


Hvad koster forsvarerens bistand?


Forsvarerens honorar fastsættes af retten efter arbejdets omfang. Landsretterne har fastsat nogle vejledende takster, der i praksis altid følges. Du kan læse taksterne på dette link:


www.domstol.dk/oestrelandsret/Taksterogsalaeer/Pages/default.aspx.


I Danmark har vi et godt system: Alle, der sigtes i en sag af en vis alvor, kan få til bistand af en forsvarer – også selv om de ikke i øjeblikket har penge til at betale honoraret til advokaten. Staten udlægger nemlig pengene til den advokat, der beskikkes som forsvarer.

Søjlebygning

- klik dig til et stærkt forsvar  

bottom of page